Update oktober 2020

Update oktober 2020

Inleiding

Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meedraagt, heeft het actieve verenigingsleven van Valkenswaard niet stil gezeten met betrekking tot het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard. Daarom hieronder een korte update:

Aanbod

Meer Beter Blijvend Bewegen 

 • Op 26 augustus 2020 vond de Kick-off van dit project plaats bij RKVV Dommelen
 • 3 verenigingen gaan starten met MBBB/ASM (Athletic Skills Model) tijdens de warming-up van hun jeugdtrainingen
 • 4 verenigingen, 2 sportconsulenten van Sportief Valkenswaard, een fysiotherapeut en een LO-docent gaan deelnemen aan de ASM opleiding in november
 • Debbie Jans (projectleider NOC*NSF) blijft tot het einde van dit jaar betrokken. Doel is om in de 2e helft van het jaar meer verenigingen aan te laten haken

 

Naschools aanbod

 • De Were Di Academy is aangepast, zodat verenigingen meer op door hun gewenste momenten activiteiten aan kunnen bieden
 • 4 verenigingen starten met aanbod tijdens onderwijs

 

Sportadviesraad

 • In november staat een bijeenkomst op het programma, waarin plannen worden gedeeld met alle betrokkenen en het draagvlak voor de Sportadviesraad wordt gepeild

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later.

 

Verenigingsondersteuning

Uit overleg met de werkgroep is gebleken dat we eerst breed moeten inventariseren waar de behoefte ligt met betrekking tot verenigingsondersteuning

 • Na de herfstvakantie wordt er een enquete verspreid onder de verenigingen om deze informatie op te halen
 • Resultaten worden gebruikt om later een inspiratieavond te organiseren in samenwerking met de Adviseur Lokale Sport

 

Iedereen kan Meedoen

Na de digitale bijeenkomsten in april en mei bleek er behoefte te zijn aan een instrument dat helpt inzichtelijk te maken hoe kwetsbare inwoners van Valkenswaard het beste verantwoord kunnen sporten

 • Deze vragenlijst is opgesteld. Animo vanuit het verenigingsleven voor deze vragenlijst is beperkt gebleven
 • De werkgroep wil nu andere vraagstukken uit het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard op gaan pakken