TASO

TASO

Inleiding

De TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de schade c.q. inkomstenderving als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 in Q4 2020.  De minister kan op aanvraag een tegemoetkoming verstrekken aan een amateursportorganisatie die in Q4 2020 ten minste 10% omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

 

 

Aanbod

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties en wordt vanaf 19 februari opengesteld. De regeling wordt nader toegelicht op de website van de Overheid. Het staat zes weken open voor het indienen van een aanvraag en het is aan te vragen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS.