Coronavirus

Inleiding

Tijdelijk geen naschools sport- en culltuurprogramma i.v.m. het coronavirus.

Aanbod

Wij hebben besloten om in ieder geval t/m de kerstvakantie geen naschools sport- en cultuurprogramma aan te bieden voor leerlingen van het basisonderwijs.